Prawo

Sprzedaż działki – jak zrobić to dobrze?

Błędy kosztują. Sprzedaż nieruchomości po zaniżonej cenie jest powodem do goryczy. Różnica w kwocie może być znacząca, a strata dotkliwa. Co zatem zrobić, by uzyskać jak najwyższy zwrot z inwestycji w działki budowlane? Podpowiadamy – sprawdź!

Dobre przygotowanie oferty popłaca

Zalety dobrego przygotowania się podkreślają wszystkie osoby sukcesu. To też kluczowy punkt szkoleń ze skutecznej sprzedaży, komunikacji perswazyjnej i zarządzania karierą. Zastosowanie go podczas obrotu nieruchomościami przynosi wymierne korzyści. Mając plan dotyczący działki, przeprowadzisz transakcję, będącą powodem do zadowolenia. Co to oznacza? Przede wszystkim należy rozeznać się, jakie ceny za metr obowiązują na danym terenie. Można skontaktować się z biurami pośrednictwa nieruchomościami i sprawdzić ogłoszenia w internecie dotyczące działek na sprzedaż. Wstępne rozpoznanie daje ogólny pogląd i pozwala na przygotowanie cennika. To jednak nie koniec.

Rekomendowanym posunięciem jest zapoznanie się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni. Definiuje on wymagania dotyczące każdej nowej nieruchomości, regulując i określając m.in. jej przeznaczenie i układ w przestrzeni. W sposób wiążący wskazuje, czy w tym danym miejscu może stanąć zakład przemysłowy, duży obiekt handlowy lub osiedle oraz jak gęsta i intensywna może być zabudowa mieszkaniowa. Precyzuje nawet typ zadaszenia i maksymalną liczbę pięter. Studiując go, każdy może dowiedzieć się, czy teren jest narażony na obsunięcia, czy objęty zasadami ochrony przyrody i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, czyli jest tzw. strefą konserwatorską. Wyczytać z niego można również inne cenne informacje budowlane dotyczące planowanych inwestycji infrastrukturalnych w drogi, usługi publiczne, komunikację miejską, sieć energetyczną lub wodno-kanalizacyjną. Dokument dostępny jest w każdym urzędzie gminy.

Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości, które dobrze jest dołączyć do dokumentacji sprzedażowej, kosztuje zaledwie 17 zł. W pakiecie przedstawianym potencjalnym kupcom powinny znaleźć się również: zaświadczenie o prawie do własności oraz pozwolenie na zabudowę – ten akt prawny zawsze podbija cenę. Podobnie jak raport planistyczny pod sprzedaż działek budowlanych, który przygotuje specjalista.

Co podnosi cenę działki?

Plan zagospodarowania przestrzeni stanowi podstawowe źródło wiedzy o najbliższym otoczeniu i planach jego przekształcenia. Można z niego wyczytać m.in., czy w sąsiedztwie powstaną obiekty lub baza infrastrukturalna podnosząca jakość życia, czy tworząca nowe możliwości wzrostu dla biznesu. Tego typu dane są kluczowe dla argumentacji przemawiających za wyższą ceną. Dają one przesłanki do wzrostu wartości, którą zyska z czasem działka na sprzedaż. Przykładowo, decyzja o budowie metra w Warszawie doprowadziła do skoku cen za mieszkania w pobliżu planowanej linii.

Ten sam efekt daje informacja o rozbudowie infrastruktury drogowej, usługowej, dozbrajaniu terenu czy zachowaniu pobliskiego parku lub innego terenu zielonego pod rekreację. Liczą się nie tylko udogodnienia związane z komunikacją i dojazdem, ale też atrakcyjność wizualna i pobliskie miejsca do spędzania wolnego czasu. Wzmacnia je trend związany ze zdrowym trybem życia. Na nieruchomość o unikatowym położeniu, nieopodal jeziora, rezerwatu lub innego punktu o walorach widokowych i przyrodniczych zawsze znajdą się chętni. Takie działki budowlane to skarb.

Zasadnym powodem do wyższej ceny działki jest również regularny kształt. Największy pobyt odnotowują te mające formę zbliżoną do kwadratu. Ważne jest też doprowadzenie mediów – tańsze są oferty z nieuzbrojonym terenem, bo przyłączenie gazu, elektryczności czy sieci wodno-kanalizacyjnej wiąże się z dodatkowymi kosztami. Popularne zawsze będą dzielnice z renomą, mające opinię prestiżowych i elitarnych. Nadal najwięcej kupców jest na tereny o mniejszej powierzchni – do ok. 1000 m2.

Portal z ogłoszeniami sposobem na zarobek

Korzystając z naszego portalu Dzialkazplanem.pl, zamieścisz swoją ofertę sprzedaży, zwiększając szansę na korzystną i szybką transakcję. Klarowny podział na kategorie ułatwiający wyszukiwanie to gwarancja, że działki budowlane zostaną zauważone przez potencjalnych kupców. Nasi eksperci pomogą Ci w przygotowaniu ogłoszenia. Sprawdź!

Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *