ZESPÓŁ DZIALKAZPLANEM.PL

Kim jesteśmy?
Nasza pracownia od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem urbanistycznym, wsparciem jednostek samorządowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych w procesach planistycznych i gospodarce nieruchomościami. W pracowni wykonywane są projekty dokumentów planistycznych, związane z nimi opracowania środowiskowe i finansowe oraz dokumenty związane z gospodarką przestrzenną wspomagające procesy inwestycyjne i obrót nieruchomościami. Wykonaliśmy kilkaset opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej dla jednostek samorządowych oraz wiele usług związanych z bezpośrednią pomocą inwestorom i osobom prywatnym w procedurach planistycznych i obrocie nieruchomościami. Szefem pracowni i kierownikiem zespołu odpowiedzialnego za stworzenie i obsługę stron działkazplanem.pl i planekspert.pl jest architekt urbanista Grzegorz Chojnacki, który ukończył studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego oraz liczne kursy i szkolenia związane z wykonywanym zawodem. Grzegorz Chojnacki posiada uprawnienia urbanistyczne, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej i tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów. Prowadzi własną pracownię urbanistyki i architektury od 2000 roku. Obecnie pracownia działa pod marką KANON Sp. z o.o.

Dlaczego to robimy?
Nam urbanistom zależy na jak najwyższej jakości przestrzeni, która jest naszym wspólnym dobrem. Mamy świadomość, że w znacznej mierze to inwestorzy i przedsiębiorcy kreują krajobraz naszych miast i wsi. Dlatego chcemy im pomagać we wszystkich aspektach działalności związanych z planowaniem przestrzennym w tym w obrocie nieruchomościami. Jest to ważne, ponieważ to inwestorzy i przedsiębiorcy często wyznaczają trendy i wzorce do naśladowania. Dobre dopasowanie terenu inwestycji do planowanych przedsięwzięć budowlanych to gwarancja sukcesu. Z naszego doświadczenia wynika, że część właścicieli i zarządców nieruchomości nie posiada dostatecznej wiedzy na temat systemu planowania przestrzennego, mimo że wartość nieruchomości oraz ich przydatność do realizacji zakładanych celów zależy w znacznej mierze od dokumentów planistycznych takich jak miejscowe plany i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.