Znajdujesz się w formularzu strony dzialkazplanem.pl. Wspieramy w zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym nie tylko administrację, ale wszystkich związanych z obrotem nieruchomościami, bowiem to oni w głównej mierze doprowadzają do realizacji wizję urbanistów.

Skorzystaj z wiedzy i umiejętności ekspertów – urbanistów, planistów, projektantów, i uzyskaj wsparcie w przygotowaniu Twojej działki do sprzedaży, tak żeby informacja o niej trafiła do inwestora, który doceni i wykorzysta jej walory.

Przygotujemy dla Ciebie Raport planistyczny czyli zbiór informacji o praktycznych i formalno-prawnych uwarunkowaniach. Dzięki temu dowiesz się, kto może być zainteresowany Twoją działką.
Raport dotyczący nieruchomości zawiera między innymi:
– informacje zaczerpnięte z obowiązujących dokumentów planistycznych – studium miasta czy planu miejscowego (o ile obowiązuje na danym terenie) – w tym wyliczenie podstawowych parametrów zabudowy jaka ewentualnie może być na danej nieruchomości zrealizowana,
– informacje o formach ochrony przyrody lub zabytków, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości,
– informacje o zagrożeniach naturalnych wynikających np. z obszarów zalewowych czy uwarunkowań geologicznych,
– ocenę możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego,
– badanie, czy wobec terenu nieruchomości są prowadzone procedury planistyczne mogące mieć wpływ na jej przyszłe zagospodarowanie np. procedura zmiany planu miejscowego lub studium.
– ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych nieruchomości,
– propozycje możliwych form zagospodarowania,
– rekomendacje i zalecenia do dalszych procesów inwestycyjnych.
Raport będziesz mógł wykorzystywać przy wszelkich kontaktach z potencjalnymi nabywcami, niezależnie czy pochodzą z dzialkazplanem.pl czy znalezionych w inny sposób.

Jeśli zamówisz Raport planistyczny, Twoja działka znajdzie się w oferowanych nieruchomościach na naszym portalu dzialkazplanem.pl.

    Adres nieruchomości/terenu, której sprawa dotyczy: