Oferta specjalna dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Jesteś pośrednikiem? Masz działki inwestycyjne i budowlane w swojej ofercie na wyłączność?
Wykonamy dla Ciebie Raport planistyczny czyli opracowanie, które w zwięzły sposób przedstawia uwarunkowania formalno-prawne dotyczące nieruchomości z zakresu planowania przestrzennego.

Przygotowany Raport dla działek działa jak home staging w przypadku mieszkań. Pozwala łatwiej znaleźć potencjalnego nabywcę, przedstawić mu wszystkie zalety działki, możliwości jej zagospodarowania.

Raport zawiera informacje o:

– obowiązujących dokumentach planistycznych takich jak studium miasta czy plan miejscowy (o ile obowiązuje na danym terenie); w tym wyliczenie podstawowych parametrów zabudowy, jaka ewentualnie może być zrealizowana na danej nieruchomości,
– formach ochrony przyrody lub zabytków, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości,
– zagrożeniach naturalnych wynikających np. z uwarunkowań geologicznych czy występowania obszarów zalewowych.

Znajdziesz w nim również:

– ocenę możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego; na podstawie wstępnej analizy otoczenia określenie możliwych funkcji i parametrów zabudowy,
– badanie, czy wobec terenu nieruchomości są prowadzone procedury planistyczne mogące mieć wpływ na jej przyszłe zagospodarowanie np. procedura zmiany planu miejscowego lub studium.
– ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych nieruchomości,
– propozycje możliwych form zagospodarowania,
– rekomendacje i zalecenia do dalszych procesów inwestycyjnych – scenariusze postępowania mające na celu doprowadzenie do formalnego (pod względem planistycznym) umożliwienia realizacji planowanej inwestycji.

Jeśli zamówisz Raport planistyczny dla nieruchomości, którą masz do sprzedaży na wyłączność, nieodpłatnie umieścimy Twoje ogłoszenie na stronie dzialkazplanem.pl.
Jest to jedyny w Polsce portal pozwalającym inwestorom wyszukiwać nieruchomości według kryteriów zapotrzebowania na konkretny rodzaj zabudowy.

ZAMÓW RAPORT

dla pośredników nieruchomości rabat 20% ceny.