Planowanie przestrzenne

Co zawiera plan zagospodarowania przestrzennego?

plan zagospodarowania przestrzennego

Chcesz kupić działkę i wybudować dom? Pamiętaj, by przed rozpoczęciem inwestycji, zapoznać się z planem zagospodarowania przestrzennego. Czym on jest i jak go czytać? Jakie informacje zawiera MPZP i w czym mogą Ci one pomóc? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy Cię do lektury tego wpisu!

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP) – gdzie go szukać?

W Polsce to rady gminy podejmują decyzje o sposobie zabudowy i zagospodarowania danego obszaru. Dlatego nim zdecydujesz się na nabycie gruntu, udaj się do właściwego urzędu miasta lub gminy. Jego pracownik na Twoją prośbę, ma obowiązek udostępnić Ci do wglądu plan zagospodarowania. Składa się on z części tekstowej i graficznej. Ta ostatnia ma postać mapy np. w skali 1:1000. Możliwość zapoznania się z tym dokumentem jest bezpłatna. Natomiast gdy chcesz uzyskać sam wypis z planu, musisz się liczyć z wydatkiem w granicach 50 zł, jeśli dodatkowo potrzebujesz wyrys to 20 zł za każdą stronę A-4 ale nie więcej niż 200 zł. Do dokumentów planistycznych można też dotrzeć poprzez Internet ale ich prawidłowe odszukanie i zinterpretowanie nie zawsze jest proste.

Dlaczego warto przyjrzeć się planowi zagospodarowania przestrzennego?

Po pierwsze, dzięki MPZP zyskasz świadomość, co do przeznaczenia gruntów w najbliższym otoczeniu działki. W praktyce może okazać się, że pięknie położona nieruchomość niebawem będzie sąsiadować z ruchliwą drogą lub strefą przemysłową. Poza tym dowiesz się, czy ziemia jest przygotowana pod dom jedno-, czy dwukondygnacyjny. Zwróć również uwagę, czy w pobliżu znajduje się obszar chroniony np. park narodowy. Jego sąsiedztwo może wiązać się z pewnymi obostrzeniami inwestycyjnymi. W praktyce oznacza to, że są wyłączenia dotyczące pewnych rodzajów działalności, które mogłyby negatywnie wpływać na przyrodę.

Po drugie, nie wszystkie gminy mają plany miejscowe – dokumenty dotyczące uwarunkowań zabudowy. Daje Ci to większą swobodę co do funkcji, wysokości i innych parametrów budynku, ale jednocześnie wiąże się ze sporym ryzykiem. Pomyśl, że taka dowolność dotyczy też Twoich sąsiadów, co może oznaczać, że za płotem pojawi się uciążliwa hodowla zwierząt lub duży zakład.

Należy również pamiętać o tym, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie jest stały. Samorząd terytorialny ma prawo uchwalić zmiany związane z koniecznością rozwoju gminy. Zazwyczaj nowelizacje działają na korzyść mieszkańców.

Jakie informacje znajdziesz w planie zagospodarowania przestrzennego?

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera wskazania dotyczące:

 • przeznaczenia działki np. pod domy jednorodzinne, wielorodzinne, przemysł itp.,
 • procentu, w jakim możesz zabudować grunt,
 • rodzaju budynków tj. jednorodzinne, bliźniaki, zabudowa szeregowa,
 • szerokości elewacji i sposobu jej wykończenia np. kolorystyki,
 • wielkości, czyli kubatury i wysokości domu,
 • kształtu zadaszenia,
 • zorientowania domu względem drogi,
 • sposobu odprowadzania ścieków,
 • zaopatrzenia w wodę – studnia lub wodociąg.

Jak widzisz, MPZP zawiera cenną dla inwestora wiedzę, która ułatwia zakup gruntu.

Plan zagospodarowania przestrzennego – jak go prawidłowo odczytać?

Typowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z opisu i mapy. Na niej znajdziesz granice:

 • działki oraz jej przeznaczenie,
 • administracyjne,
 • obiektów i terenów objętych ochroną.

Natomiast tekstowa część jest źródłem szczegółowych danych, o których wspomnieliśmy powyżej, czyli np. kąta nachylenia dachu. Wytyczne z MPZP stanowią podstawę przy podejmowaniu decyzji o projekcie budynku. Czyli czy może być on powtarzalny, czy raczej musi być indywidualnie zamówiony u architekta. Ma to kluczowe znaczenie na poziomie szacowania kosztów, gdyż drugi wariant jest droższy. Dlatego, jeśli nie masz pewności, co dokładnie narzuca Ci MPZP, to skonsultuj się ze specjalistą. Takie działanie pozwala na uniknięcie niepotrzebnych wydatków i błędów w realizacji przedsięwzięcia.

Obowiązywanie planów zagospodarowania przestrzennego

Dowiedziałeś się, że gmina uchwaliła nowy plan zagospodarowania przestrzennego? W takiej sytuacji poczekaj do czasu jego uprawomocnienia. Następuje ono najczęściej po upływie 14 dni od publikacji MPZP w dzienniku urzędowym województwa. Po tym terminie zapoznaj się najnowszymi uwarunkowaniami zabudowy na wybranej działce. Pamiętaj, że plany zagospodarowania są jawne i masz dostęp do nich również online na stronach BIP. Powodzenia!

Wróć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *